Video 4: Hướng dẫn giải bài toán khung không gian điển hình

Trong video tôi hướng dẫn các bạn giải bài toán khung, giàn không gian điển hình. Đây là mô hình các bạn sẽ được gặp trong các dạng bài tập về không gian của hầu hết các trường Đại học và Cao đẳng trên toàn quốc. Đây là bài toán tổng quát của phần tĩnh học; các phương trình cân bằng thiết lập được đầy đủ theo các trục gồm 3 phương trình hình chiếu và 3 phương trình mô men theo 3 trục.

 

Video 4: Hướng dẫn giải bài toán khung không gian điển hình​Tạ Đức Tâm & Phùng Văn Minh

Email: taductamck@gmail.comminhpv.mta@gmail.com

Fanpage: Tâm Minh Community

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *