Video 3: Hướng dẫn giải bài toán cân bằng tĩnh học hệ 2 vật điển hình

Trong video tôi hướng dẫn các bạn giải bài toán cân bằng tĩnh học hệ 2 vật điển hình nhất của môn Cơ học lý thuyết 1 (Cơ học cơ sở 1). Bản chất của bài toán hệ chính là các bài toán cân bằng một vật ghép lại với nhau. Do đó việc quan trọng của chúng ta là biết cách xác định các dạng liên kết ở các vị trị liên kết giữa các phần với nhau.

Video 3: Hướng dẫn giải bài toán cân bằng tĩnh học hệ 2 vật điển hìnhTạ Đức Tâm & Phùng Văn Minh

Email: taductamck@gmail.comminhpv.mta@gmail.com

Fanpage: Tâm Minh Community

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *