Video 10: Khảo sát chuyển động của điểm

Trong video tôi hướng dẫn các ví dụ cơ bản về bài tập động học điểm bằng phương pháp tọa độ Đề các. Đây là phần cơ bản cốt lõi để chúng ta chuẩn bị kiến thức bước vào phần Động học – một trong 3 phần của môn Cơ học lý thuyết – Cơ học cơ sở. Chúc các bạn học tốt! Các bạn ấn vào để xem video!

Video 10: Khảo sát chuyển động của điểmTạ Đức Tâm & Phùng Văn Minh

Email: taductamck@gmail.comminhpv.mta@gmail.com

Fanpage: Tâm Minh Community

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *