Sức bền vật liệu

Sức bền vật liệu là môn học tiếp theo, mang tính chất kế thừa và phát huy tất cả các kiến thức được học trong môn Cơ học lý thuyết. Các bạn đang học và làm việc trong các như là cơ khí xây dựng hoặc những ngành liên quan tới tự động hóa và kết cấu có thể hiểu rõ tầm quan trọng của sức bền vật liệu cũng như cơ học lý thuyết. Trong quá trình học tập cũng như áp dụng trong thực tế chúng có mối liên hệ mật thiết với nhau. Do đó sau khi các bạn nghiên cứu về cơ học lý thuyết thì cần làm quen tiếp tục với phần sức bền vật liệu. Chỉ có như vậy thì các bạn mới phát huy được những kiến thức đã học trong Cơ học lý thuyết. Và ngược lại để học tốt sức bền vật liệu thì các bạn cũng cần nghiên cứu nắm rõ về kiến thức môn Cơ học thuộc lý thuyết.

Để giúp cho các bạn tiện làm quen cũng như là thuận tiện trong quá trình tiếp tục nghiên cứu chương trình sức khỏe vật liệu thì chúng tôi xin giới thiệu trang web http://www.sucbenvatlieu.com/. Đây là website chuyên ngành về sức bền vật liệu. Trên trang web có các nội dung như Video sức bền vật liệu, rất nhiều bài tập với lời giải chi tiết, và đặc biệt có giới thiệu về DVD sức bền vật liệu. Đây là một cách học rất là nhanh gọn và hiệu quả các bạn có thể nắm vững kiến thức về sức bền vật liệu thông qua trang web http://www.sucbenvatlieu.com/.

Chúc các bạn thành công!

Tạ Đức Tâm & Phùng Văn Minh

email: taductamck@gmail.com, minhpv.mta@gmail.com

Fanpage: Tâm Minh Community