Could everyone explain this phenomenon?

Đây là hiện tượng rất thường gặp trong thực tế. Các bạn có thể giải thích? Còn trong chương trình môn học Cơ học lý thuyết (Cơ học cơ sở; Cơ học kỹ thuật); đây là một trong những nội dung thú vị của phần Động lực học.Nhận video + quà tặng về Cơ học lý thuyết: Bấm vào đây

Tạ Đức Tâm & Phùng Văn Minh

Email: taductamck@gmail.comminhpv.mta@gmail.com

Fanpage: Tâm Minh Community

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *